top of page
HOME

Průzkum a studium etnik Amazonie a zaniklých kultur J.Ameriky
- Šamanismus a kosmovize Amazonských kmenů   -Etnologie a život s Indiánskými kmeny
- Spirituální archeologie a ztracená historie       - Tajemné nálezy rozvinutých civilizací J.A.

- Expediční výpravy - průzkum nezn. lokalit - přednášky a akce - výstava foto a artefaktů
- Spirituální vědění kultur pre-Inka a šamanismus Indiánů pro osobní rozvoj.  Martin Pávek

 

amazonia cafe 2.jpg
amazonia cafe 1.jpg

Exluzivní artefakty Indiánů Amazonie Awajun/Shuar a Indiánů Kechua/Inka z And
Originální indiánské výrobky vycházející z puvodních tradic a šamanských symbolů indiánů amazonie, energetické zářiče z kamenů vycházejicí z kosmovize Inka a šamanských tradic indiánů And.

Výběr z těchto výrobků najdete na těchto místech:
Stepi In, Italská 20 Praha 2    /    Studio Manuela, Londýnská 83, Praha 2    /    Přednášky a akce, viz přehled akcí.


 

PERU 2023 Expediční výpravy do Amazonie

Zveme na Expediční výpravy  podzim 2023

Následující Expediční výprava

20.11. - 4.12. 2023

-Termín otevřen-

Severní Amazonie - amazonské Andy

 

Těším se naviděnou s Vámi !

Nadcházející akce a přednášky:

16 - 18.6 2023        Festival Letem světem   /  Mexiko -Putování posvátnými místy jižního Mexika

 

28.-30.7. 2023       Indiáni a ztracené civilizace / Festival Zázračná Planeta / Bečov n. Teplou

 

11. 9.  2023 19:00    Amazonie - Do nitra indiánského života   / Místní knihovna Tymákov, Plzeň

12 .9. 2023 18:00     Mexiko - Půtování posvátnými místy jižního Mexika  / M-klub, Macháčkova 28, Plzeň

20.9. 2023 18:00      Ztracená historie a megalitické kultury /  Kittelův dům, Krásná 10, Pěnčín

 

25. 9. 2023 18:00    AmazonieDo nitra indiánského života /  Plzeň   M-klub, Macháčkova 28, Plzeň

28.9. 2023              Ztracená historie a megalitické kultury  /   AVATAR Festival Plzeň / Park Hotel

 

Sledujte rozhovory a pořady na portálech rozvoje:

 

Amazonie a její tajemství    Tajemné nálezy v Amazon   Odkaz Indiánů - vztahy, společnost   Tajemné nálezy prastarých civilizací

 

Přímé napojení na energie předků   Tajemné prehistorické stavby jižní Ameriky  Pradávní učitelé a nositelé vědění

Tajemství krišťálových lebek a záchrana vědomí  Tajemná planina Nazca  Naši mimozemští předkové

Skrytý původ lidstva   Skrytý původ lidstva - vnitřní kódy   Slunovratové setkání 20.6.2020 Kolovraty

Šamanské esence? Očista krystalů i naší aury

 

Klenoty života-Tajemná místa Mexika

Těším se na vás na akcích a přednáškách !     Máte zájem o přednášku ve vašem místě?  Neváhejte mě kontaktovat !

Země jižní Ameriky jsou pozoruhodnou destinací mnoha tajemných kultur, indiánských etnik, rozvinutého systému amazonského a andského šamanismu, kosmologie i mystiky ztracených civilizací...
 Život s indiány Amazonie a průzkum tajemných monumentů pradávných civilizací mě zavedl na mystickou
cestu, kde se poodkrylo mnoho tajů, záhad i hlubokých prožitků.   Tato zkušenost dala zrodu mé práci
rozvíjet a předávat původní systém vědění indiánských etnik, spiritualitu rozvinutých kultur pre-Inka a zapomenutou historii pro osobní rozvoj vědomí a hluboké životní zážitky.
 

Pořádám množství přednášek s fotoprojekcemi po celé republice i v zahraničí. Témata se týkají několika hlavních zájmů.

Amazonie a indiánská etnika, etnografie,  život s indiány, šamanismus a kosmologie v amazonské džungli je jedno s hlavních témat, kterému se neustále věnuji a rozšiřuji o nové příběhy a informace. Velmi zajímvé téma mystického rázu je také ztracená historie pradávných civilizací na území Peru a okolních států, jejichž neobvyklé nálezy a tajemné artefakty poukazují na velmi vysoký stupeň vědomí těchto zaniklých kultur a na zcela zkreslený náhled na historii naši společností. Přednášky pořádám pro veřejnost i pro zájmové skupiny, komunity, firmy nebo jako součást jiných kulturních akcí. Hlavní šńůra přednášek je většinou v období podzim/zima. K přednášce je možné přiřadit i rituál Inků.

EXPEDIČNÍ VÝPRAVY

Provádím expediční výpravy do Amazonie a rozličných částí Peru. Díky průzkumu a zkušenostem z cest po Amazonii, pohoří And i jiných lokalitách, mohu zprostředkovat zájemcům unikátní dobrodružnou výpravu po významných lokalitách a biotopech Amazonie i mystických místech And. Expediční výprava je zaměřena na šamanismus, sebepoznání, osobní rozvoj vědomí i očistu organismu. Díky autentickému amazonskému šamanismu prováděného starými zkušenými Mistry máme možnost intenzivního prožitku indiánské mystiky ahlubokých  vhledů do nás samých i podstaty bytí... Seznámíme se nejen s kosmovizí džungle, hlubokými vnitřními vhledy a spiritualitou indiánských šamanů, ale také s mnoha energetickými místy megalitů a monumentů pradávných civilizací.  Meditační rituály na těchto místech jsou klíčovým prvkem práce s vědomým. Díky významné poloze těchto mystických míst džungle i And se člověk vychutná úchvatné přírodní krásy pralesa, scenérie vysokých hor a dobrodružství v této jihoamerické země Synů Slunce.  Průvodcování po této zemi může být i individuální, dle požadavků zájemce, příp. jako součást vlastního průzkumu.

ŽIVOT S INDIÁNY

Jednou z podstatných aktivit je život s indiánskými kmeny amazonie, učení se od starých Šamanů jejich původní kosmovizi, tradičním praktikám šamanismu a hlubokým znalostem léčitelství, rostlin, poznání pralesa.  Život s indiány, zkušenosti indiánské spirituality v praxi, etnografie a průzkumná činnost je přínosem, díky němuž mohu efektivně realizovat lektorskou činnost pro osobní rozvoj, efektivní práci s klienty, projekt obnovy původních tradic a kosmovize indiánů, úzká spolupráce s indiány či příprava nových výprav. Bez této časové i finanční investice do nových možností,osobního rozvoje, zkušeností s indiány v terénu a dobrodružství by veškerá navazující činnost nebyla kvalitně možná. Dobrodružné cestování, zajímavá setkání, úplné vyčerpání, odhodlanost, nebezpečí, trpělivost, výdrž, spirituální putování a synchronicita s dynamicky střídajícími se emocemi pak stojí za veškerou činností a realizací akcí.  Tyto atributy jsou odměnou i cenou při těchto exotických zkušenostech v Amazonii.

MEGALITICKÉ MONUMENTY A TAJEMNÉ CIVILIZACE

Jednou z dalších aktivit zásadního významu je průzkum tajemných monumentů, nálezů a míst zaniklých civilizací dávnověku, patřící jak mezi prvotní kultury s megalitickými stavbami, tak kultury pozdější. Stavby a artefakty nesporně vytvořené kulturou  vysokého stupně vědomí jsou dodnes ne zcela vyřešenou součástí skryté historie lidstva. Rovněž jsou zároveň velkou motivací přispět k netradičním teoriím a mnoha otázkám průzkumem v terénu, studiem posvátných informací dochovaných v Kosmovizi a šamanismu jihoamerických kultur díky úzkému kontaktu s místními obyvateli a Mistry znající svůj dávný původ. Výpravy na neznámá a nově objevená místa zaniklých kultur pouště, hor a džungle jsou velkou výzvou i nezbytností pro přínos vědění do této skládanky tajemné historie jihoamerických národů a především jejich spirituálního moudrosti.

RITUÁL KOUŘE INKŮ

Šamanský rituál kultury Inků a pre-Inkských civilizací je charakteristický prací se zvukem bubnů, vzácných nástrojů pouštních a horských kultur, prací s léčivými kameny, očistným kouřem a dalšími esencemi čistící Mysl, Tělo i Ducha. Základem tohoto meditačního rituálu je rovněž klasická Mesa, tradiční prvek horského systému šamanismu z And. Při rituálu používám originální artefakty z And a věrné repliky nástrojů zaniklých kultur Mochika, Nazca, Inka, Aymara, Chavín a jiné...  Rituál je s výkladem jako přípravou a slouží jako terapie pro harmonizaci celé bytosti, propojení se do svého nitra, do své podstaty k prastarým kořenům naší rasy. Vypnutí od všednodeních starostí, přenesení se na vrcholky And, posílení vnitřní síly a rozvoj vědomí je podstatou tohoto rituálu...

TISK / PRESS

V průběhu své činnosti poskytl Martin Pávek mnoho rozhovorů s tématem Amazonie a Peru pro tisk a média, jako např. ČR Plzeň, Zak Tv, MF-dnes, MF-dnes-víkend, Týdeník 5+2, Cesty k Sobě, časopis Kauno Diena a další... Některé z nich jsou k dispozici:

MF-Dnes- Víkend      MF-Dnes      Kauno Diena    Cesty k Sobě TV

Please reload

bottom of page