top of page

MARTIN PAVEK 2015

MARTIN PAVEK 2015

Vážení přátelé,

dovolte, abych vám představil koncept mých přednášek na téma Amazonie a Peru. Přednášky jsou koncipované na dobu 60, 90, či 120 minut, mohou být realizovány samostatně, nebo jako doprovodné akce větších projektů. Součástí „zprostředkovaných výletů“ do Amazonie či Peru a okolí jsou projekce fotografií a promítání krátkých autentických videí. Přednášky jsem rozdělil do tematických okruhů, nicméně v případě potřeby posluchačů, je možné tyto varianty obměnit či zkombinovat. Besedy jsou živé a pravidelně je doplňuji o nové přivezené poznatky z průzkumu v Amazonském pralese a J.A.

Máte zájem o uspořádání přednášky ve vašem městě či obci?    Kontaktujte mě !

- Kulturní akce - konference - festivaly - školy - zájmové skupiny -

   Realizace přednášek na objednávku, nebo jako součást dalších akcí.

  Přednášky s fotoprojekcí  jsou doprovázeny krátkými videi a zvukem.

  Obsahové i časové přizpůsobení dle vašich potřeb na 60, 90, 120min.

- Cultural events - conferences - festivals - groups - schools -

 Lectures for particular comunity,public or as a part of other events.

 Presentations with photoslideshow, accompanied with short videos.

 Lecture can be adjusted to fit your timeframe. ex. 60, 90, 120 min

 Language spoken: English, Spanish, Czech   For english scroll down !

AMAZONIA - Indiánský život v džungli

Tato přednáška s projekcí fotografií o indiánských etnikách Amazonie, zachycuje způsob života a zvyky několika největších domorodých kmenů Peruánské Amazonie, tradice šamanismu a mytologii indiánských etnik v dnešní době. Podíváme se mezi indiány, jaké je to s nimi žít, jako jeden z nich. Jaký je návrat k přirozenému životu v pralese bez luxusu a západních vymožeností. Vydáme se s indiány na lov do divoké džungle, na lov indiánských snů, ale i odvahy a vlastního strachu z přežití. Nahlédneme na Amazonskou džungli jako na živý organismus,velkou matku, dárce života nejbohatšího biosystému planety. Podíváme se, na soužití s druhým největším kmenem bojovníků Agvaruna. Jak mě obohatili jejich obřady, síla, znalosti a odvaha ? Jsou stále obávanými lovci lebek, nebo mírumilovní indiáni? Představím vám projekt indiánského dětského domova a život v indiánské vesnici autentickým pohledem dobrovolníka. Ponoříme se také do bohaté Amazonská fauny i flory, které jsem zachytil na unikátních snímcích přímo v divoké džungli. Navštívíme zónu s velkým výskytem zvířat a nahlédneme do zajímavého života několika hlavních druhů. Procestujeme největší krásy rozdílných biotopů  horské a nížinné amazonské džungle.

AMAZONIA - Šamanismus indiánů a spirituální vědění And

Tato přednáška se zaměřuje na život a spirituální svět významných indiánských kmenů Peruánské Amazonie, především na šamanismus a mytologii indiánských etnik v dnešní době. Představíme si spiritualitu indiánů v každodenním životě, ponoříme se do posvátné šamanské ceremonie s liánou a magickými zpěvy Ikaros. Vysvětlíme si pojetí Amazonské džungle jako živého organismu a ukážeme si jak souvisí např. lov v pralese s mytologií a obřady. Ve fotografiích navštívíme několik hlavních Indiánských etnik, které mají rozhodující vliv na zachování tradic a vědomostí předků před příchodem civilizace. Jak se žije s druhým největším kmenem bojovníků Agvaruna a jaké to je být jedním z nich? Jak mě obohatili jejich obřady, síla, znalosti a odvaha ? Jsou stále obávanými lovci lebek, nebo mírumilovní indiáni? Co člověk pocítí a prožije při lovu s indiány v daleké džungli?  Jaký je návrat a prožití původních kořenových emocí, které jsme v našich životech pozbyly. Přirozený strach z přežití,nabytí síly, nebo indiánský sen? Ponoříme se také do bohatého světa Amazonských duchů rostlin , stromů i zvířat,coby nedílné současti vnitřní magické džungle a indiánské mytologie. Procestujeme největší krásy rozdílných biotopů  horské a nížinné amazonské džungle, abychom se postupně dostali do majestátních vrcholů Andských masivů. Na posvátných místech kultur preInka doputujeme za posvátným věděním a spiritualitou horského šamanismu a jeho kdysi velmi rozvinutého systému vědění, léčitelství a mystiky.

PERU - Vědomí předků v zakázané historii
Putování za spiritualitou a záhadami tajemných míst Peru odhalí posvátné odkazy dávno zaniklých kultur. Navštívíme Archeologické monumenty, megality a pyramidální komplexy předkolumbovských civilizací, při autorovo průzkumech hledajících dávný odkaz potomků společností sahajících až do atlantsko-lemuriánských epoch.

Neobvyklé artefakty a nálezy nepasující do tradiční historie, jsou předmětem hledání ztracených pojítek poukazující na přítomnost vysoce vyspělých civilizací. Spirituální moudrost starých kultur a jejich znalost vyspělých technologií, genetiky, metalurgie a stavitelství, kterou dnešní civilizace neumí ani napodobit je záhadou jíž se zabývá tato přednáška, zrozená z mnoha expedic a průzkumů na území Peru.

 

Existoval kontakt jihoamerických civilizací s jinými národy a kontinenty dávno před příchodem Evropanů?  Odkud se vzala Kosmovize a šamanismus mnoha etnik s vyspělým systémem vědění?    Bylo všechno úplně jinak ?    Proč se lidstvo bojí nahlédnout do skutečné historie našich ras, která se kdysi dotýkala hvězd?
 

Seminář nového pojetí archeologických nálezů a čerpání jejich skutečného technicko-spirituálního vědomí vysoké úrovně.  Návštěva míst pouštní kultury Moche, Paracas, Nazca, horských Chachapoyas, Chavín, Quechua-Inka oblasti Cusca a další.
Přednášky jsou živé, pravidelně doplňované o nově přivezené poznatky z průzkumu.

Amazonia - Šamanismus a kosmologie indiánů (ukázka 2/2017)

Lectures and presentations

 

Dear visitors,

I offer my lectures with various topics concerning Amazonia and forbidden history of Peru for English speaking audiences.

Lecture can be presented in fluent English, Spanish or Czech.

Lectures could be led for particular community, as public event or as a part of other events and conferences. Lecture could be adjusted according to your needs and time-frame. Although there are some basic topics like Amazonia, Indigenous life, Shamanism and Enigmatic lost cultures, presentation could be also adjusted to contain different thema. 

If you are interested, please contact me via email.         Looking forward to see you!

 

AMAZONIA - Indigenous life in the jungle

Presentation about etnology of Amazonia. The way of life and customs of the main amazonian tribes in Peruvian Amazon. Shamanism and mythology of indian tribes nowadays and before. Understanding of the jungle as living healing organism and the richest biosphere of the planet. Life with second biggest indian tribe of Aguaruna wariors - skullhunters or peaceloving folk? Project of Home for abandoned indigenous children and life in the village with indians - by

own eyes of volunteer. Amazing fauna and flora caught directly in wilderness of deep jungles.

Various options and topics of presentation fitting your needs. In English, Spanish,Czech.

Alive-lectures, always updated with new brought findings and experiences from survey.

 

PERU - Knowledge of the Ancients in forbidden history

Mystic places of Peru and sacred spiritual heritage of faded cultures.  Archeo monuments and complexes of precolumbian civilizationes as a ancient legacy of the descandants reaching up to atlantean-lemurian epoch. Unusual artefacts and objects, not-fitting to accepted mainstream history, indicating presence of highly evolved ancient civilizations. Old cultures and their knowledge of technology, genetics, metalurgy and building.  Contact between south american cultures and other societies and continents long before first arrival of europeans.  New way of archeological understanding, concerning the real spiritual and technical knowledge and high values of the ancient past. Desert cultures of Moche, Paracas, Nazca, mountains cultures of Chachapoyas, Chavin culture, Quechua-Inka of Cusco region and others, like mystical Tiwanaku in Altiplano of Bolivia..

Alive-lectures, always updated with new brought findings and experiences from survey.

 

 

bottom of page