top of page

MARTIN PAVEK 2015

SPIRITUÁLNÍ ARCHEOLOGIE

MARTIN PAVEK 2015

Ztracené civilizace a zaniklé kultury dávnověku na území Jižní Ameriky vynikali velmi vysokým stupněm poznání a neobvyklými znalostmi. Dochované poznatky a nálezy ve sféře spirituální,v oblasti technologií, megalitického stavitelství, metalurgie, genetiky, medicíny a léčitelství jsou zásadním odkazem, jež odhaluje zcela nový pohled na opomíjenou a skrývanou historii starých civilizací na území Peru a okolních států.

Pyramidální stavby, chrámy, megalitické monumenty a jejich neobvyklé zpracování jsou jen nejvíce viditelnými prvky těchto kultur. Díky těmto neobvyklým nálezům a mnoha artefaktům  můžeme nahlédnout očima spirituální archeologie do skutečné historie těchto národů. Od nich se tak můžeme učit chápat pradávný systém vědění vysokého stupně.  Prvky těchto vědomostí  se do dnešních dnů dochovaly v mnoha formách šamanismu a kosmologie, jak kultur Amazonie, tak Andského systému Kosmovize  starých Mistrů.

 

Setkáme se zde s neobvyklými procesy jako je využití přírodních energií a magnetických siločar (leylines) k toku energií do chrámů či měst. Využití energie kamene, zvuku a vody je téměř klasikým prvkem všech posvátných silových míst nazývaných Wakas, na kterých se nacházejí chrámy. Megalitické mnohatunové bloky mohutných chrámových komplexů poukazují nejen na záhadný systém transportu např. levitací ze vzdálených míst, ale také neznámou technologii tavení či změkčování kamene (skály), jíž byli velmi přesně tvarovány. Dodnes mnohé ze staveb a technologií nedokážeme zatím ani napodobit, natož plně chápat jejich komplexní účel. Leží tedy před námi mnoho nevyřešených záhad a tajemství nezapadající do tradičního starého pojetí historie a stupně vyspělosti předků, na který je třeba zaujmout zcela nový pohled a otevřít  nový způsob nazírání na svět.    ***

Pojďme se projít napříč tajemnou historií několika hlavních monumentů, chrámů, pyramidálních komplexů a měst na území Peru a okolních států. Tyto objekty ukrývají mnoho nevyřešených

otázek jejich existence, funkce, technologie stavby, či účelu a svoji povahou jsou více než mimo tradiční chápání civilizací dávnověku.

 

POUŠŤ PERU

Civilizace peruánského pobřeží

MOCHE - MOCHICA - CHIMU - CHAN CHAN - CARAL - PARACAS - NAZCA a další...

V úrodných údolích pouště vznikli tajemné civilizace epochy pre-Inka s charakteristickými prvky, odlišnými od horských kultur. Vznik komplexů sahá až 6000 let zpátky, tedy 4000 b.C.  Poslední nálezy pak 700-1300 n.l.
Kým byli tyto záhadné národy rozléhající se na tisících km peruánského pobřeží ?
- Stavitelé obrovských pyramid a pyramidálních měst.    -Vybudovali na celém pobřeží až 250 pyramid.
- Špičkoví metalurgové vyrábějící slitinu Tumbaga   -Tvůrci záhadných ceremoniálních artefaktů z kovu.
- Tvůrci keramické knihovny, životních výjevů tehdejší kultury ztvárněné na nádobách. (stovky tisíc kusů)
- Tvůrci sofistikovaných pláten a motivů s prvky genetické manipulace a tvorby antropomorfních bytostí.
- Znalci astronomie a tvůrci několika astronomických observatoří starověku, jako je pouštní Chankillo.
- Rasa s velmi protaženou a robustní lebkou, narudlými vlasy (paracas) patřila do epochy těchto civilizací.
- Zkušenými mořeplavci jež podle svých legend připutovali z daleké pravlasti Naylamp.
KULTURA LAMBAYEKE - MOCHIKA   TUCUME
Dvořan a kněžka "Madam ze Cao"
 
- Kým byli mágové oděni do speciálních
  energeticko - ceremoniálních obleků ze zlata?
- K čemu sloužili duté plechové hole ze zlatého
  plechu, považované za tzv. "zbraně" ?
 
KULTURA LAMBAYEKE - MOCHIKA PYRAMIDY TUCUME
Pyramidální město 24 královských pyramid
Největši pyramida v oblasti sestává z cca 140 000 000 cihel
 
- Bylo účelem pyramidálních měst z adobe cihel stabilizace
  seismické aktivity pacifického pobřeží a energetické funkce ?
- Nahrazoval veliký objem pyramid nedostatek funkčních
   technologií po přesídlení na pobřeží Jižní Ameriky ?
- Kolik set tisíc obyvatel stavělo města z mnoha miliard cihel,
   jak dlouho, a kam nakonec kultury beze stopy zmizely?
KULTURA LAMBAYEKE - MOCHIKA PYRAMIDY TUCUME
Pyramidální město 24 královských pyramid
Stupňovité pyramidy a komplexy prošli velikou destrukcí, která se udála před 5-6000 lety. Mnoho monumentů se tehdy proměnilo jen v zavalené kopce a dnes jsou teprv odkrývány.
V kulturách pobřeží se nacházejí i pyramidy klasického typu a celkově se tyto civilizace přílíš nápadně shodují v mnoha kulturních prvcích s civilizací Egypta.
Jedná se jen o další střípek skutečnosti, že svět dávnověku byl globálně ve spojení jak mimosmyslovém tak v mnoha případech i fyzickém, jak zaznamenaly keramické knihovny Močiků
CHAN CHAN - Největší město z hliněných cihel na světe
Rozloha města 20km čtverečních, hlavní město říše CHIMU
CARAL - Nejstarší město-civilizace peruánské pouště,
datovné stářím až 6000 let. Město je tvořeno mnoha pyramidálními stavbami, menhiry a kruhovými citadelami,
které byly kataklizmatem zavaleny pískem až do dnes.
V oblasti kultur Paracas-Nazca existovala tajemná rasa dlouholebečních lidí, jejichž lebky mají nejen větší mozkovnu a protaženou lebku, ale také různé počty lebečních kostí, větší oči, o 60% robustnější lebku a odlišnou modifikacu DNA od lidské.
PARACAS - Symbol trojzubce, 120m dlouhý geoglyf vytvořený do duny pradávnou civilizací Paracasu.
 Symbol je viditelný pouze z moře a ze vzduchu. V dávných dobách pravděpodobně sloužil trojzubec jako navigační symbol.
Textilní umění tajemných kultur pobřeží Paracas-Nazca i dalších obsahuje nejen výjevy genetických manipulací známých dnes jen z mikroskopu, ale také technické formy letajících skafandrů a strojů pradávných předků či "bohů" zakódované v uměleckém stylu.
CAHUACHI - Pyramida po částečné rekonstrukci.
Kdysi patřila spolu s dalšími 40 ti pyramidám k nějvětšímu pyramidálnímu městu světa. Dnes jsou ostatní pyramidy jen zavalenými kopci "huacas" po
dávné katastrofě.
NAZCA - planina geoglyfů na plošině 400m n.m.
Špičková technologie linií a obrazců vytvořená pradávnou kulturou na gigantické magneticky nabité desce v feritovém podloží Nascy. Navigačně energetický systém linií je vidět pouze ze vzduchu. Původní linie  záhadně odolávají zavátí pískem, místo vykazuje silný magnetismus a podporuje transcendentální vjemy.
Některé obrazce jsou vytvořeny pozdějšími kulturami primitivní technikou a nepatří do původního systému.
PALPA Planina nad Nascou, ještě staršího původu, kde se nacházejí seřezané hory a na nich vyhlazené plošiny se starými geoglyfy dokonce podobnými východním Mandalám.
NAZCA - artefakty kovových modelů technických zařízení a létajících strojů se našli jak v kultuře starých Nazců, tak v okolních státech kolem Peru. I když poslední kultury takovými technickými prostředky pravděpodobně nedisponovali, jisté je že tvořili důvěrně známé objekty z dřívějších epoch.
ANDY
Civilizace vysokohorských oblastí Peru
 
 
CHAVÍN de Huantar
Chavín de Huantar 3200 m.n.m   1500BC-500BC
Jedna z nejstarší kultur severních And období pre-Inka
Chrámový komplex tzv. Jaguářích lidí sestává z mnoha
záhadných chodeb a podzemních kanálů, které při průtoku vody vydávají zvukovou vibraci. Centrum chrámu tvoří Menhirový kamený sloup Lanzon.
V komplexu se našla známá Raimondyho stéla, vysoce kvalitní technika rytiny technického rázu/zařízení vyritá do extrémně tvrdého granitu a mnoho dalších stél.
Chavín de Huantar 3200 m.n.m 1500BC-500BC
Vzácným artefaktem je soška bytosti odlišné od člověka: Velká hlava bez krku, mohutný protáhlý hrudník s neobvyklými prsy,dlouhým tělem a krátkými nohami. Bytost se částečně podobá starým popisům obyvatel Atlantické kultury dávnověku.
CUSCO Region
oblast kultur pre-Inka/Kechua/Inka
Megalitické spiritualní chrámy a centra prvotních civilizací.
Megalitický blok z červeného granitu který byl opracován tajemnou technikou "tavení kamene" se už nedočkal transportu přes údolí do protějšího svahu na pevnost Ollantaytambo. Jeho hmotnost cca 35 tun vylučuje jakékoli dosud známé pozemní techniky transportu. Podle dochovaných zpráv Andských Mistrů se bloky přesouvali lehce vzduchem a (sami) ukládali na místo.
Ollantaytambo 2700m.n.m. Megalitický chrám pradávné civilizace z dob Lemuriánských kolonií se spirituálním centrem chrámu slunce. Významné komplexy těchto rozvinutých civilizací byli stavěny na důležitých energetických bodech a vzájemně propojeny. Mnohatunové bloky z červeného granitu tvoří původní dochovanou část komplexu, která byla v pozdějších dobách dostavována mnoha kulturami, poslední z nich kulturou Inků.
bottom of page