top of page
HOME

INDIÁNI

MARTIN PAVEK 2015

 

ŠAMANISMUS INDIÁNŮ AMAZONIE

 

Šamanismus indiánských kmenů Amazonie je nedílnou součástí amazonské kosmologie a spolu s mytologií tvoří jeden celek, který je základem života těchto etnik. Šamanismus je pro indiány amazonských pralesů život sám a vycházejí z něj všechny aspekty každodenního života. Šamanismus může být chápán jako indiánský styl života v propojení s matkou džunglí, obsahující vysoký stupeň poznání a také znalost pokročilých duchovních praktik. Od amazonských indiánů jsou známé rozličné formy šamanismu závisející na zvycích jednotlivých kmenů. Převážně jsou ze šamanismu známé léčitelské praktiky šamanů, je to ovšem jen část tohoto vědění, která je ale pro lidstvo stále více aktuální. Oblasti uplatnění šamanských praktik indiánů Amazonie jsou ale mnohem rozsáhlejší.

 

 

Šamanismus a jeho uplatnění v mnoha sférách života indiánů

 

Léčitelství a očista

Změněný stav vědomí-hluboké vhledy a poznání

Znalost rostlin a učení se od jejich duchů

Řízení a ochrana komunity-vesnice

Vhledy a kontakt s životem vyšších sfér

Obřady pro posílení bojovníků

Obřady pro lovce

Citové vztahy muže a ženy

 

 

Různé indiánské kmeny Amazonie a jejich šamani praktikují rozdílné druhy obřadů. Bojovné kmeny indiánů skupiny Jivaro vynikají velkou odvahou a průbojností, jejich šamani mají tedy i druhy obřadů, které se zaměřují na velkou sílu a výdrž bojovníka či lovce. Šamani lingvistických skupin Arawak nebo Pano kam patří např. kmen Shipibo jsou velkými odborníky na léčení a znalost speciálních rostlin. Jejich doménou jsou tedy obřady pro léčení , poznání a vnitřní hledy.

 

 

 

Šaman - Icaros - Ayahuasca

 

Šamanský obřad má u většiny indiánů mnoho společných prvků a charakteristických věcí. Magické písně Icaros Magicos jsou jedním ze základních prvků, používaných u mnoha kmenů. Posvátným zpěvem řídí šamani ceremonii, vyvolávají duchovní bytosti na pomoc, nebo aktivují žádoucí procesy na uzdravení. Tyto léčivé písně s magickou vibrací, mají velikou sílu a vliv na lidské vědomí i na okolní živou říši. Indiáni skupiny Jivaro, jako kmen Agvaruna nebo Wampis používají magické písně i v oblastech vztahů, jako např. dle staré tradice zpíval muž magické písně aby přivolal svoji vytouženou ženu. Ayahuasca je posvátná liána vědění, velká mystrině džungle. Ayahusca je dalším důležitým prvkem šamanského obřadu, který se používá u většiny indiánských kmenů. Odvar z této posvátné liány je používán jako lék na většinu problémů, a to jak fyzického rázu tak mentálního. Hlavním účelem ayahuascy u mnoha kmenů je však změněný stav vědomí, který tato liána vyvolává přirozeným způsobem, díky čemuž indiáni vstupují v kontakt s realitou za fyzickou hranicí a dostávají se mentálně hluboko do vyšších úrovní vědomí a rozšířeného vnímání. Jedná se právě o ten šamanský svět, skrytou realitu vniřní džungle, známou z amazonské kosmologie. Bylo by dobré zde uvést, že slovo šaman nepochází od amazonských indiánů, nýbrž je to přejatý termín z oblasti Asie. Šamani v Amazonii se nazývají Maestros - Mistři a nebo mnoha dalšími synonymy svých rozličných jazyků, především ale Vegetalisté, což je nejpřesnější název pro ty, co pracují s rostlinami a jejich duchy. Jméno liány Ayahuasca pochází z jazyka Kechua horských indiánů z And a znamená lijána duše. Původně ale amazonští indiáni nazývají Ayahuascu odlišnými názvy jako Datem nebo Jachí.

 

 

 

 

Šamanský obřad s Ayahuascou

 

Tyto ceremonie se dle indiánských tradic provádějí pouze v noci, kdy je noční klid, lepší koncentrace a tma na lepší vnímání procesu. Maestro před obřadem provede přípravu očištěním místa a také většinou očištěním adeptů obřadu. Dříve se používaly výluhy rostlin, modernější varianta je již vyráběná květinová esence s alkoholem kterou Maestro vyprskne ústy na adepta. Po nabití odvaru Ayahuascy dechem šamana dojde k napití všech zůčastněných, včetně šamana, který vždy pije s ostatními, aby se dostal do rozšířeného stavu vědomí a mohl tak efektivně pracovat s ostatními, léčit a řídit ceremonii. Tento stav a začátek obřadu nastupuje asi po půl hodině a šaman začíná zpívat magické písně Icaros, dostává se tak do kontaktu s energiemi a světem na vyšší úrovni a samotné písně Icaros pochazejí z těchto rovin od bytostí známých z amazonské kosmologie. Propojení při obřadu s ayahuascou s matkou džunglí, ostatními realitami a všemi zúčastněnými je často velmi intenzivní a dochází k hlubokým vhledům do vyšších úrovní vědomí, života a kosmu. Šaman ve stavu až podobnému transu zpívá zúčastněným, každému potřebné Icaro na konkrétní proces, či léčení. Je v hlubokém propojení s matkou džunglí, její vnitřními úrovněmi, mnoha bytostmi a kosmem samotným, neboť v tento okamžik vše jedno jest. Velmi často jsou dobrým šamanům nápomocny bytosti z kosmu a mimozemských planet, kteří jsou známy jako Medicos Astrales, neboli Astrální Medici. Často přicházejí a speciálními úkony pomáhají vyléčit účastníky ceremonie. Nejsou samozřejmě jediní, takových bytostí přichází mnoho z různých úrovní kosmu a astrálních rovin džungle. Kosmický had je také důležitou bytostí pracující se šamanem na procesech především léčení. Ne náhodou je to symbol medicíny a v indiánském obřadu s Ayahuascou se často objevují hadi v mnoha formách, převážně jako posvátné anakondy neónových barev, nebo také jako diamantový kosmický had v podobě Sachamamy. Často se však zjevují téměř všechny bytosti amazonské mytologie.

 Šamanská práce je založena na velmi vyspělých technikách a extrémně pokročilých znalostech rostlin i kosmických zákonitostí. Kromě znalosti složení či kombinaci rostlin z fyzického hlediska pracuje tato tradice především s duchem rostlin, který léčí a je pro potřebný výsledek klíčový. V indiánské tradici šamani připravují rostliny tak aby duch rostliny přešel do připravovaného odvaru dle starého vědění. Následně pak tyto rostliny, resp. jejich energie dokonce učí šamany a vedou je v jejich další práci.

 

 

 

 

Šaman - Curandero - Ayahuascero

 

U Amazonských indiánů existují muži a ženy, kteří se zabývají částmi vědění, starých předků, rostlinami a léčením, ale nejsou přímo Šamany neboli Maestros. Jedná se často o velmi zkušené odborníky používající metody starých předků s vynikajícími výsledky.

 

 

Šaman - připravuje a řídí ceremonie, léčí, může vést komunitu.

Curandero - léčitel, odborník na rostliny, také forma šamana.

Ayahuascero - připravuje ceremonie, ale aktivně jimi neprovází,

      často je odborníkem na léčivé rostliny.

 

 

***

bottom of page