top of page
HOME

INDIÁNI

MARTIN PAVEK 2015

INDIÁNSKÁ KOSMOLOGIE A MYTOLOGIE

 

Indiáni amazonských pralesů mají velmi rozvinutou Kosmologii, která je základem jejich životů. Kosmologie a mytologie se vyskytuje ve všech oblastech indiánského života a je základním prvkem jejich kultury i amazonského pralesa. Indiáni vnímají odnepaměti reality a světy za hranicí naší fyzické existence. Tato perspektiva komplexního vnímání světa a jeho vnitřních sfér poskytla těmto prastarým národům veliké poznání z něhož vychází jak Kosmovize světa tak pokročilé znalosti Šamanismu. Amazonští šamani pracují s tímto rozvinutým systémem a vcházejí do těchto úrovní, které naší realitu prolínají a jsou její součástí (tzv. šamanský svět). Indiáni jsou však spjati s touto realitou i v každodenních životech a jejich poznání je součástí:

 

Umění - Šamanismu a léčitelství - technika lovu v džungli - kulturních zvyků.

Jedná se o důmyslný sytém vyspělých technik a znalostí.

 

 

 

 

Kosmologie a její poznatky-vyspělá technika v praxi?

 

 

Kosmovize a stvoření světa

 

U mnoha indiánských kmenů Amazonie je základním bohem stvořitelem života Slunce Sol, které je uctívané jako Otec, dárce života. Další bohyní je pak matka Země, která dává rostliny, zvířata a vše pro život Indiánů. Další jsou božstva které mají na starost vodu, hory anebo také různé úrovně světů. Především jsou známé dvě úrovně a to svět dobrých duchů a svět špatných duchů kam se rozdělují indiánské duše po odchodu z tohoto světa. Mnohá etnika vědí že prapůvodně pocházejí ze starých vyspělých kultur a již zmizelých zemí. U několika kmenů kde se zřejmě prapůvod již vytratil existuje legenda o Velké Proměně. Podle této kosmovize, obývali dávno divokou džungli jen zvířata, v určitý čas se objevila Božská bytost a začala proměňovat zvířata v lidi. U kmene Agvaruna dodnes existuje tato bájná historie a malují se bytosti jako pták s lidskou hlavou apod. Stejně jako známý případ mýtického ptako-člověka Harpie. V průběhu let pak popisují indiáni dávné období kanibalismu, kdy opět po zásahu bytosti vyšších sfér, která jim ukázala lov ryb a plodiny, byly indiáni směřováni k dalšímu vývoji.

 

 

 

Ikaros-magické písně

 

Naprostým základem mnoha technik a ceremonií amazonských indiánů jsou tyto písně. Jedná se o magickou vibraci zvuku, jejíž účinky velmi silně působí na lidské vědomí na mnoha úrovních. Je navíc jakousi modlitbou a volání bytostí vyšších sfér ku pomoci. Magické písně se používají u mnohých kmenů k různým účelům:

 

- Přivolání životního partnera, nebo i druha domů -

- Urovnání vztahu, odvrácení zloby člověka

- V ceremonii na přivolání bytostí -

- V ceremonii k léčení -

-V ceremonii na vize -

-V ceremonii na ochranu -

 

 

 

Vnitřní svět džungle a zasvěcení Ayahuaskou

 

Prastaré národy si byli dobře vědomy, že svět který vnímáme není zdaleka vše co existuje, a snad kultury všech kontinentů usilovali o spojení s dalšími úrovněmi bytí. V oblasti amazonské džungle je pro indiány vnitřní život džungle naprosto běžný. Je jakýmsi zdrojem, ze kterého následně vychází džungli fyzická. Tento svět obsahuje velikou škálu barev oproti fyzické zelené džungli. Žije v něm mnoho mytologických bytostí různých ras a vzezření, bájná zvířata ale i mnoho bytostí učitelů jak z našeho světa tak ze světů mimozemských. Nejčastěji vcházejí indiáni v kontakt s tímto světem v obřadu s liánou Ayahuaska, ale také i na lovu a v osamocení v džungli. Tento svět plný pestrých neonových barev, mnoha bytostí pralesa věrně zachycují amazonští umělci v malbách a symbolice, která je charakteristickým prvkem amazonských etnik. Tento mystický svět džungle je zdrojem moudrosti indiánů a jako mladí do něj bývají zasvěcováni při šamanském obřadu.

 

 

 

Hvězdy a astrologie

 

Indiánské kmeny mají velkou znalost souhvězdí, fází měsíce a přírodních cyklů během roka.

U kmene Aguaruna bylo dříve velmi vyspělé pěstování rostlin a plodin. Nejen že věděly v jaké fázi luny a ročním období co sázet, ale především znali techniku kombinace rostlin, které si navzájem energeticky prospívají a ochraňují. Jejich políčko dříve obsahovalo několik desítek druhů rostlin najednou a bylo tak modelem sofistikovaného zemědělství. Základem Kosmovize pěstování pak bylo zpívání magických písní jednotlivým rostlinám. Komunikace s rostlinou říší je nedílnou součástí celé Kosmovize i šamanismu.

 

 

 

Mytologické bytosti džungle

 

Tyto bytosti jsou známé nejen z vizí a ceremonií s ayahuaskou, ale také z

vyprávění lovců o jejich zážitcích z džungle. Indiáni nerozlišují fyzickou a nefyzickou úroveň, je to pro ně jedním. Není ale pochyb že dříve se mnoho mytologických bytostí, né-li všechny vyskytovaly ve fyzickém světě a ještě dodnes tomu tak může být. Obecné názvy jsou společné pro více kmenů, i když pochází z jazyka kechua.

 

 

 

 

Sachamama

Obrovský had, který je strážcem džungle. Příběhy uvádějí velikost přes 50m. Tento had se většinu života nehýbe a je porostlý džunglí tak, že se nedá rozeznat. Může zhypnotizovat člověka nebo zvíře, které mu samo vleze do tlamy jako přitažené magnetem. Pokud se rozhodne přesunout, vyvolá třesení země a kácí stromy. Umí si udělat tunely pod zemí kterými se pohybuje. Sachamama je považována za matku džungle a její existenci berou indiáni reálně.

 

 

Yakumama

Obrovský vodní had, který je strážcem vod. žije převážně v lagunách a stojatých vodách nebo v klidných zátočinách řek. Yakumama je obří černý had, někdy s barevnými tečkami, který se také říká jen Boa Gigante. Její velikost udávají indiáni 30- 50 m a její spatření vyprávějí příběhy po mnoho desítek let. Tento strážce vod se většinou zdržuje u dna, ale někdy vystřelí nad hladinu a spolkne jakoukoli kořist. Indiáni kmene Agvaruna nevyjíždějí na vodu pokud měli špatné sny, protože to přitahuje tyto hady. V indiánské mytologii se umějí šamani proměňovat v tyto hady. Yakumama je představitel síly a je součástí mnoha šamanských obřadů, kde je možné tyto hady spatři. Yakumama je nedílnou součástí džungle a indiánské mytologie.

 

 

Sacharuna

Pralesní člověk, který se podle indiánů vyskytuje v divoké džungli daleko od lidí. Je považován za polozvířecího člověka a také za strážce lesa. Často se vyskytuje ve vizích šamanských obřadů a nebo se může zjevit lovcům v džungli v noci. Indiáni znají několika druhů těchto bytostí, některé nejsou nebezpečné jiné ano. Existuje však mnoho zpráv o setkání lovců s podivuhodnými tvory, které se však umí zjevit ale také zmizet. U mnoha kmenů je tradice tvora porostlého srstí, jinde přes dva metry vysokého pračlověka.

 

 

Yakuruna

Bytost podvodního světa, která na sebe většinou bere formu růžového delfína Bufeo marinus. Připlouvá k indiánským vesnicím kde se může proměnit v pohledného muže, aby pak nalákal ženu po které touží. Následně ji unese na svém hřbetě delfína do svého křišťálového paláce na dně řeky a ožení se s ní. Yakuruna je součástí šamanských obřadů, kam ho sami šamani volají písněmi Ikaros a pomáhal léčit. Většinou je zobrazován jako křížený muž s delfínem.

 

 

Chullachaki

Mýtická lesní bytost, která je často popisována podobně jako Sacharuna. Chullachaki je u mnoha kmenů popisován jako lesní muž s kopytem na jedné noze a ocasem. Jedná se o ochránce lesa, který chrání před vpádem lidí a poškozováním pralesa. U kmene Agvaruna, nebo i Shipibo je ale Chullachaki popisován jako vysoký a vzrostlý člověk, indián v tradičním obleku, který žije na vyšší úrovni pralesní říše a učí zúčastněné v šamanském obřadu s Ayahuaskou. Zřídka se také zjeví indiánům v džungli, nebo nabídne nějaké ženě sňatek a bohatý život.

 

 

Sirena

Tato mořská pana je velice známá bytost v amazonské mytologii. Indiáni jí zobrazují kupodivu jako blonďatou ženu s bílím obličej. Toto poznání vyvěrá z šamanských obřadů, kde se Sirény zjevují a intenzivně zpívají. Šamani je též volají ku pomoci při léčení. V indiánské tradici je kontakt i se Sirénami moří, ale hlavní povědomí je o říčních Sirénách. Siréna je v mytologii mnoha kmenů hlavní vládce říčních toků, přičemž jejími hlavními pomocníky jsou delfíni a obří vodní Anakonda.

 

*

 

Zde jsem shrnul jen několik základů indiánské Kosmovize a sice bytostí které mají u mnoha kmenů společné názvy. Tyto názvy pochází z jazyků Kechua či Aymara a jsou obecně známou amazonskou kosmovizí. Ve skutečnosti je takovýchto bytostí desítky, a navíc každý kmen má svoje další specifické bytosti a jména podle vlastní kosmologie a lokality.

bottom of page